VERSE OF THE DAY Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Kawikaan 17:17 Tagalog (Ang Dating Biblia)… Read more

VERSE OF THE DAY Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito’y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting… Read more

VERSE OF THE DAY Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni’t ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kawikaan 10:2 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) Download… Read more